Showing all 5 results

-30%
9.000.000 6.300.000

Bếp từ 2 vùng nấu 1 từ 1 hồng ngoại Kích thước : 730 x 430 mm Khoét đá : 680 x 400 mm

-30%
11.000.000 7.700.000

Bếp từ 2 vùng nấu 1 từ 1 hồng ngoại Kích thước: 730x430 mm Khoét đá: 680x400 mm

-30%
16.000.000 11.200.000

Bếp từ 3 vùng nấu 2 từ 1 hồng ngoại Kích thước: 590 x 520 mm Khoét đá: 560 x 490 mm

-30%
15.000.000 10.500.000

Bếp từ 3 vùng nấu 2 từ 1 hồng ngoại Kích thước: 730x430 mm Khoét đá: 690x410 mm

-30%
11.000.000 7.700.000

Bếp từ 2 vùng nấu 1 từ 1 hồng ngoại Kích thước: 730x430 mm Khoét đá: 680x400 mm

Call Now Button