Showing all 23 results

Bếp từ Bosch

-8%
19.200.000 17.700.000

Kích thước bếp: 51 x 816 x 527 mm Khoét đá: 780 x 500 mm Bếp 4 lò từ

-8%
51.000.000 47.000.000

Kích thước bếp: 51 x 816 x 527 mm Khoét đá: 780 x 500 mm Bếp 4 lò từ

-8%
51.000.000 47.000.000

Kích thước bếp: 51x916x527 mm Khoét đá: 51x880x490 mm Bếp 5 lò từ

-8%
19.150.000 17.650.000

Kích thước bếp: 51 x 592 x 522 mm Khoét đá: 51 x 560 x 490-500 mm Bếp 3 lò từ

-6%
25.000.000 23.500.000

Kích thước bếp: 51x606x527 mm Kích thước lắp đặt: 51x560x490 mm Bếp 4 lò từ

-11%
13.950.000 12.450.000

Kích thước bếp: 51 x 592 x 522 mm Kích thước lắp đặt: 51 x 560 x 490-500 mm Bếp 3 lò từ

-7%
12.850.000 11.950.000

Kích thước bếp: 51 x 592 x 522 mm Kích thước lắp đặt: 560 x 490/500 mm Bếp 3 lò từ

-6%
15.000.000 14.150.000

Kích thước bếp: 51x592x522mm Khoét đá: 51x 560x490-500mm Bếp 3 lò từ

-6%
14.500.000 13.700.000

Kích thước(CxRxS mm) : 59 x 780 x 450 Cắt đá (CxRxS mm) : 59 x 700 x 400-400 Bếp 2 lò từ

-21%
18.900.000 14.950.000

Bếp 2 lò nấu KT sản phẩm DxR(mm): 57x306x527 mm KT cắt đá DxR(mm): 51x270x490-500 mm

-34%
29.500.000 19.500.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 606x527mm Khoét đá: 560x490mm

-37%
32.600.000 20.500.000

Kích thước: 606x527mm Khoét đá: 560x490mm Bếp từ 3 lò nấu

-32%
38.000.000 26.000.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 700x527mm Khoét đá: 560x490mm

-32%
38.000.000 26.000.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước: 816x527mm Khoét đá: 780x500mm

-33%
58.400.000 39.000.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 916x527mm Khoét đá: 880x490mm

-36%
38.890.000 24.900.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 916x353mm Khoét đá: 880x330mm

-14%
21.550.000 18.500.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 606x527x51mm Khoét đá: 560x490mm

-20%
22.000.000 17.500.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 51x592x522mm Khoét đá: 51x560x490-500mm

-18%
17.680.000 14.500.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 51x592x522mm Khoét đá: 51x560x490-500mm

-18%
19.500.000 15.900.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước bếp: 59x780x450mm Khoét đá: 59x700x400mm

-14%
18.500.000 15.950.000

Bếp 4 lò từ Kích thước bếp: 51x592x522mm Khoét đá: 51x 560x490-500mm

14.800.000

Kích thước: 45x592x522mm Khoét đá: 51x560x490mm Bếp 3 lò từ

-6%
23.800.000 22.300.000

Bếp 4 lò từ Kích thước: 51x606x 527mm Khoét đá: 51x 560x 490mm

Call Now Button