Showing all 21 results

-21%
4.380.000 3.470.000

Kích thước: 1100x490x175 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

-24%
4.580.000 3.470.000

Kích thước: 960x495x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

-20%
3.980.000 3.170.000

Kích thước 870x480x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-22%
4.180.000 3.250.000

Kích thước 870x480x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

-20%
3.980.000 3.170.000

Kích thước 750x430x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

1.140.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: inox Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-25%
2.860.000 2.145.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox 304 Chậu nhà bếp cao cấp

-10%
3.870.000 3.490.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox 304 Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-10%
4.050.000 3.650.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox 304 Chậu rửa nhà bếp cao cấp

2.995.000

Chậu rửa bát 3 hố lệch Chất liệu: Inox 304 không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

3.000.000

Chậu rửa bát 3 hố lệch Chất liệu: Inox 304 không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

3.950.000

Chậu rửa bát 3 hố, có bàn Chất liệu: Inox 304 không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

4.800.000

Chậu rửa bát 3 hố, đặt góc Chất liệu: Inox 304 không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-10%
4.380.000 3.942.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox 304 Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-10%
9.600.000 8.640.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox 304 Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-6%
3.390.000 3.190.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-6%
3.190.000 2.990.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-4%
3.000.000 2.890.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-8%
3.560.000 3.290.000

Chậu rửa bát 3 hố Chất liệu: Inox không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-10%
9.119.000 8.210.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 3 hố Kích thước bề mặt: 1400x500mm

-10%
9.999.000 8.999.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 3 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 1400x500mm

Call Now Button