Showing 1–24 of 195 results

3.450.000

Chậu rửa bát 1 hố Chất liệu: Inox không gỉ Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-29%
9.820.000 7.000.000

Kích thước 830 x 440 x 220 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-27%
3.690.000 2.700.000

Vòi rửa bát nóng lạnh Chất liệu: Đồng mạ chrom Loại vòi rửa cho nhà bếp, gắn chậu

-20%
9.520.000 7.620.000

Kích thước: 770x480x220 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố, cài dao

5.080.000

Kích thước: 794x525x218 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

4.980.000

Kích thước: 850x510x208 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

4.980.000

Kích thước: 850x510x208 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

5.080.000

Kích thước: 960x460x197 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

5.080.000

Kích thước: 960x525x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

-19%
9.820.000 7.990.000

Kích thước: 820x480x220 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-19%
9.820.000 7.990.000

Kích thước: 820x480x220 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-19%
9.220.000 7.500.000

Kích thước: 770x480x220 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-19%
9.220.000 7.500.000

Kích thước: 770x480x220 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-22%
4.580.000 3.550.000

Kích thước: 740x525x205 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

-26%
4.980.000 3.700.000

Kích thước: 850x515x195 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 1 hố

-21%
4.380.000 3.470.000

Kích thước: 1100x490x175 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

-24%
4.580.000 3.470.000

Kích thước: 960x495x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

-22%
4.380.000 3.400.000

Kích thước: 1100x490x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố, có bàn

-20%
3.980.000 3.170.000

Kích thước 870x480x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 2 hố

-22%
4.180.000 3.250.000

Kích thước 870x480x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

-20%
3.980.000 3.170.000

Kích thước 750x430x180 mm Chất liệu: Inox siêu bền Chậu rửa bát 3 hố

7.529.000

Dung tích 50 Lít Kích thước máy: 800x420x310 (mm) Máy lắp treo hoặc để bàn

-20%
15.320.000 12.320.000

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn Chất liệu: Đá nhân tạo Chậu rửa nhà bếp cao cấp

-22%
13.950.000 10.950.000

Chậu rửa bát 2 hố Chất liệu: Đá nhân tạo Chậu rửa nhà bếp cao cấp

Call Now Button