Showing 1–24 of 30 results

Máy hút mùi Teka

Kíhc thước: 900mm Công suất hút: 400 m³/h Hút mùi âm tủ

Kíhc thước: 700mm Công suất hút: 500 m³/h Hút mùi âm tủ cổ điển

Kíhc thước: 700mm Công suất hút: 500 m³/h Hút mùi âm tủ cổ điển

Kíhc thước: 700mm Công suất hút: 440 m³/h Hút mùi âm tủ cổ điển

Kíhc thước: 700mm Công suất hút: 750 m³/h Hút mùi âm tủ

Kíhc thước: 900mm Công suất hút: 400 m³/h Hút mùi âm tủ

Kíhc thước: 700mm Công suất hút tối đa: 555 m3/h. Hút mùi âm tủ

Kíhc thước: 900mm Công suất hút tối đa: 555 m3/h. Hút mùi âm tủ

-10%
5.269.000 4.740.000

Kích thước: 500mm 03 mức công suất hút Điều khiển nút nhấn

-10%
6.039.000 5.435.000

Kích thước: 900/600mm 03 mức công suất hút Điều khiển nút bấm

-10%
5.435.000

Kích thước: 900/600mm 03 mức công suất hút Điều khiển nút bấm

-10%
4.719.000

Kích thước: 900/600mm 02 mức công suất hút Điều khiển cơ

-10%
4.840.000

Kích thước: 700/600mm 03 mức công suất hút Điều khiển cơ

-10%
7.689.000 6.920.000

Kích thước: 600mm 02 mức công suất hút Điều khiển bằng điện tử

-10%
7.689.000 6.920.000

Kích thước: 600mm 02 mức công suất hút Điều khiển bằng điện tử

-10%
9.098.000

Kích thước: 600/900mm 05 mức công suất hút Điều khiển điện tử, không in vân tay

-10%
20.449.000 18.404.000

Kích thước: 900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng cảm ứng

-10%
24.849.000 22.365.000

Kích thước: 900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng cảm ứng

-10%
20.385.000

Kích thước: 700/900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng cảm ứng

-10%
28.699.000 25.830.000

Kích thước: 900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng cảm ứng

-10%
5.535.000

Kích thước: 600/700/900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng nút nhấn

-10%
11.870.000

Kích thước: 700/900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng điện tử

-10%
10.880.000

Kích thước: 600/700/900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng điện tử

10.329.000

Kích thước: 700/900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng nút nhấn

Call Now Button