Hiển thị 19–36 trong 54 kết quả

-32%
4.200.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
4.130.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
5.740.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 4 tốc độ

-30%
5.880.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 4 tốc độ

-30%
4.060.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 3 tốc độ

-30%
6.160.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 3 tốc độ

-30%
18.500.000 12.950.000

Kích thước: 900mm Công suất động cơ: 195W Điều khiển: cảm ứng 3 tốc độ

-10%
10.800.000 9.720.000

Kích thước: 900mm Công suất động cơ: 230W Điều khiển: phím nhấn 3 tốc độ

-30%
8.900.000 6.230.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
8.950.000 6.265.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
9.000.000 6.300.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
8.850.000 6.195.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
8.900.000 6.230.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
10.850.000 7.595.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
10.980.000 7.686.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
9.850.000 6.895.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
9.980.000 6.986.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-15%
6.026.000

Công suất motor: 195W Công suất hút: 1400m3/h Kích thước: 700/900mm