Hiển thị 25–48 trong 126 kết quả

-30%
8.600.000 6.020.000

Kích thước: 700mm Chất liệu: Inox kính Công suất hút: 1000m3/h

-30%
8.800.000 6.160.000

Kích thước: 900mm Chất liệu: Inox kính Công suất hút: 1000m3/h

-30%
6.600.000 4.620.000

Kích thước: 700mm Chất liệu: Inox kính Công suất hút: 1000m3/h

-30%
6.800.000 4.760.000

Kích thước: 900mm Chất liệu: Inox kính Công suất hút: 1000m3/h

-20%
13.800.000 11.040.000

Kích thước: 600mm Chất liệu: Inox, kính đen Công suất hút: 610m3/h

-28%
48.500.000 35.055.000

Màu sắc: inox Công suất hút: 790m3/h Kích thước: 900mm

-30%
6.880.000 4.820.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-31%
7.080.000 4.920.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
7.680.000 5.380.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
7.880.000 5.480.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
8.780.000 6.145.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
8.980.000 6.285.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
5.880.000 4.110.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 950 m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
5.880.000 4.115.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
6.080.000 4.260.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
6.080.000 4.255.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000 m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
9.780.000 6.846.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
9.980.000 6.956.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
11.980.000 8.385.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 299-650 (m3/h) Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
12.980.000 9.085.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 299-650 (m3/h) Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
12.980.000 9.085.000

Kích thước: 900 mm Lực hút: 299-707 (m3/h) Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
6.780.000 4.745.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
6.980.000 4.886.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-25%
14.500.000 10.875.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 233-608m3/h Kích thước: 700x500x630mm