Hiển thị 73–96 trong 126 kết quả

-30%
8.950.000 6.265.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
9.000.000 6.300.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
8.850.000 6.195.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
8.900.000 6.230.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
10.850.000 7.595.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
10.980.000 7.686.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
9.850.000 6.895.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
9.980.000 6.986.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-15%
6.026.000

Công suất motor: 195W Công suất hút: 1400m3/h Kích thước: 700/900mm

-15%
6.790.000

Công suất motor: 195W Công suất hút: 1400m3/h Kích thước: 700/900mm

-15%
4.156.000

Công suất motor: 190W Công suất hút: 1200m3/h Kích thước: 700/900mm

-15%
4.410.000

Công suất motor: 190W Công suất hút: 1200m3/h Kích thước: 700/900mm

-15%
6.840.000

Công suất motor: 195W Công suất hút: 1300m3/h Kích thước: 700/900mm

-15%
5.568.000

Công suất motor: 195W Công suất hút: 1300m3/h Kích thước: 700/900mm

-15%
6.248.000

Công suất motor: 195W Công suất hút: 1300m3/h Kích thước: 700/900mm

-10%
10.450.000 9.400.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD500xH1150mm

-10%
30.500.000 27.450.000

Màu sắc: inox, kính gương Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD466xH1150mm

-10%
11.550.000 10.390.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 700m3/h Kích thước: W700xD500xH(630-1210)mm

-10%
12.100.000 10.890.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 700m3/h Kích thước: W700xD500xH(635-1215)mm

-10%
27.800.000 25.020.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD466xH1261mm

-10%
9.350.000 8.410.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 700m3/h Kích thước: W700xD500xH780mm

-10%
9.900.000 8.910.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 700m3/h Kích thước: W700xD500xH780mm

-10%
10.450.000 9.405.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 900m3/h Kích thước: W900xD500xH820mm

-10%
11.550.000 10.395.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD500xH1150mm