Showing 1–24 of 236 results

Máy lọc nước

3.500.000

Công suất lọc: 3000 lít Lưu lượng lọc: 8lít/phút Thiết bị lọc nước sen tắm cao cấp

28.000.000

Lưu lượng lọc: 3L/phút Áp lực nước tối thiểu: 0.07 MPa Thiết bị lọc nước dưới bồn cao cấp

25.000.000

Lưu lượng lọc: 3L/phút Áp lực nước tối thiểu: 0.07 MPa Thiết bị lọc nước dưới bồn cao cấp

-23%
4.490.000 3.450.000

Số cấp lọc: 5 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-23%
4.650.000 3.580.000

Số cấp lọc: 6 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-24%
4.750.000 3.590.000

Số cấp lọc: 5 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-24%
4.850.000 3.700.000

Số cấp lọc: 6 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-25%
4.990.000 3.750.000

Số cấp lọc: 7 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-43%
6.750.000 3.850.000

Số cấp lọc: 5 cấp lọc Công suất lọc 20 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-30%
5.600.000 3.899.000

Số cấp lọc: 8 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-28%
5.400.000 3.906.000

Số cấp lọc: 7 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-22%
5.300.000 4.150.000

Số cấp lọc: 6 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-22%
5.300.000 4.150.000

Số cấp lọc: 7 cấp lọc Công suất lọc 20 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-24%
6.300.000 4.800.000

Số cấp lọc: 8 cấp lọc Công suất lọc 10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-36%
6.550.000 4.190.000

Số cấp lọc: 5 cấp lọc Công suất lọc 20 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

-24%
4.995.000 3.820.000

Số cấp lọc: 7 cấp lọc Công suất lọc: >10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
5.070.000 4.310.000

Số cấp lọc: 7 cấp lọc Công suất lọc: >10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-23%
4.950.000 3.820.000

Số cấp lọc: 8 cấp lọc Công suất lọc: 10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
5.450.000 4.630.000

Số cấp lọc: 8 cấp lọc Công suất lọc: 10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
5.350.000 4.550.000

Số cấp lọc: 9 cấp lọc Công suất lọc: 10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
5.950.000 5.050.000

Số cấp lọc: 9 cấp lọc Công suất lọc: 10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
5.500.000 4.675.000

Số cấp lọc: 9 cấp lọc Công suất lọc: 10 Lít/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
6.000.000 5.100.000

Số cấp lọc: 10 cấp lọc Công suất lọc: 10 Lit/h Máy lọc nước cao cấp

-15%
8.800.000 7.480.000

Số cấp lọc: 10 cấp lọc Công suất lọc: 18-20 Lit/h Máy lọc nước cao cấp

Call Now Button