Showing all 12 results

-8%
51.000.000 47.000.000

Kích thước bếp: 51x916x527 mm Khoét đá: 51x880x490 mm Bếp 5 lò từ

-10%
16.900.000 15.210.000

Kiềng bếp bằng gang đúc Hệ thống đánh lửa tự động Bếp ga âm 5 bếp nấu

Mặt bếp bằng inox dễ dàng vệ sinh Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga âm 5 bếp nấu

-10%
15.600.000 14.040.000

Mặt bếp bằng inox dễ dàng vệ sinh Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga âm 5 bếp nấu

-10%
18.900.000 17.010.000

Mặt bếp bằng inox dễ dàng vệ sinh Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga âm 5 bếp nấu

-10%
18.900.000 17.010.000

Mặt bếp bằng inox dễ dàng vệ sinh Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga âm 5 bếp nấu

-10%
18.900.000 17.010.000

Mặt bếp bằng inox dễ dàng vệ sinh Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga âm 5 bếp nấu

-10%
18.900.000 17.010.000

Mặt bếp bằng inox dễ dàng vệ sinh Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga âm 5 bếp nấu

-10%
68.900.000 62.010.000

Dung tích lò: 104 lít Hệ thống đánh lửa bằng điện Bếp ga liền lò 5 bếp nấu

Bếp 5 lò nấu Kích thước bếp: 900 x 520mm Khoét đá: 870 x 490mm

-20%
86.600.000 69.280.000

Bếp 5 lò nấu Kích thước mặt bếp: 800x510 mm Kích thước cắt đá: 750x490 mm

-20%
89.600.000 71.680.000

Bếp 5 lò nấu Kích thước mặt bếp: 800x510 mm Kích thước cắt đá: 750x490 mm

Call Now Button