Showing all 8 results

Bếp hồng ngoại Cata

-20%
12.000.000 9.600.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 520x298 mm Khoét đá: 500x275 mm

-20%
7.500.000 6.000.000

Bếp 2 lò nấu domino Kích thước: 520x298 mm Khoét đá: 500x275 mm

-20%
12.000.000 9.600.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt kính: 770x450x68 mm Kích thước cắt đá: 710x410 mm

-20%
9.900.000 7.920.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt kính: 520x590 mm Kích thước cắt đá: 490x560 mm

-20%
11.500.000 9.200.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt kính: 520x590 mm Kích thước cắt đá: 490x560 mm

9.200.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt kính: 600x435 mm Kích thước cắt đá: 580x415 mm

-20%
9.200.000 7.360.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt kính: 590x520 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

-20%
9.500.000 7.600.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt kính: 590x520 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

Call Now Button