Showing all 7 results

Bếp hồng ngoại Rovigo

Bếp 2 lò nấu Kích thước bếp: 525 x 300mm Khoét đá: 500 x 280mm

Bếp 2 lò nấu Kích thước bếp: 680 x 390mm Khoét đá: 650 x 360mm

Bếp 4 lò nấu Kích thước bếp: 780 x 520mm Khoét đá: 750 x 490mm

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 600x530 mm Khoét đá: 570x500 mm

Bếp 5 lò nấu Kích thước bếp: 900 x 520mm Khoét đá: 870 x 490mm

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 510r Khoét đá: 480r

Bếp 4 lò nấu Kích thước bếp: 590 x 520mm Khoét đá: 560 x 490mm

Call Now Button