Showing all 14 results

Bếp nhập Nhật Bản

13.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 600x230x515 mm Khoét đá: 560 x 460 mm

27.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản 2 bếp từ 1 bếp điện 1 lò nướng Kích thước 749 x 560 x 233 mm

22.500.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 750x233x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

29.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 750x233x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

22.500.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 749x233x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

28.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 749x233x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

11.500.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 600x230x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

10.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 600x230x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

9.500.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước: 600x230x515mm Khoét đá: 560 x 460 mm

29.500.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Loại: 2 miệng IH và 1 miệng Almetal Kích thước: (DxRxS) 60x52x23cm

28.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước bếp: 750x233x515mm Khoét đá: 560x460 mm

28.000.000

Bếp nhập khẩu Nhật Bản Kích thước bếp: 750x233x515mm Khoét đá: 560x460 mm

30.800.000

Bếp nhập khẩu Loại bếp: 3 miệng IH+Lò nướng Kích thước: dài 75cm, sâu 52cm, cao 23cm

28.500.000

Bếp nhập khẩu Loại bếp: 3 miệng IH+Lò nướng Kích thước: dài 75cm, sâu 52cm, cao 23cm

Call Now Button