Showing all 13 results

Bếp từ Elica

-20%
25.500.000 20.400.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 700x400 mm Kích thước cắt đá: 660x335 mm

-20%
34.200.000 27.360.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt bếp: 780x370 mm Kích thước cắt đá: 760x340 mm

-20%
98.000.000 78.400.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 830x510 mm Kích thước cắt đá: 805x490 mm

-20%
14.800.000 11.840.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 780x450 mm Kích thước cắt đá: 670x400 mm

-20%
11.900.000 9.520.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 288x520 mm Kích thước cắt đá: 270x500 mm

-20%
18.800.000 15.040.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 590x520 mm Kích thước cắt đá: 570x500 mm

-20%
34.500.000 27.600.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 600x510 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

-20%
62.800.000 50.240.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 600x510 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

-20%
86.600.000 69.280.000

Bếp 5 lò nấu Kích thước mặt bếp: 800x510 mm Kích thước cắt đá: 750x490 mm

-20%
89.600.000 71.680.000

Bếp 5 lò nấu Kích thước mặt bếp: 800x510 mm Kích thước cắt đá: 750x490 mm

-20%
84.500.000 67.600.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 870x380 mm Kích thước cắt đá: 848-853 x 340-350mm

-20%
83.000.000 66.400.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 870x380 mm Kích thước cắt đá: 848-853 x 340-350mm

-20%
92.500.000 74.000.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 900x410 mm Kích thước cắt đá: 880x390 mm

Call Now Button