Showing all 7 results

-30%
23.900.000 16.730.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 690x350 mm Khoét đá: 670x330 mm

-20%
15.500.000 12.400.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420 mm Khoét đá: 680x400 mm

-20%
8.700.000 6.960.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420 mm Khoét đá: 680x400 mm

-30%
11.500.000 8.050.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 520x300 mm Khoét đá: 500x280 mm

-20%
25.000.000 20.000.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 580x510 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

-28%
19.100.000 13.700.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước bếp: 580x510 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

-15%
25.600.000 21.760.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước bếp: 580x510 mm Kích thước cắt đá: 560x490 mm

Call Now Button