Showing all 8 results

-30%
27.900.000 19.530.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt kính: 730x430mm Kích thước cắt đá: 690x395mm

-30%
27.900.000 19.530.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước 510 x 580 mm Khoét đá 480x550 mm

-30%
21.000.000 14.700.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước bếp: 730 x 430 x 60mm Kích thước lắp âm: 710 x 410mm

-30%
33.500.000 23.450.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 630x525 mm Khoét đá: 560x490 mm

-30%
33.600.000 23.520.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 630x520 mm Khoét đá: 560x490 mm

-30%
22.500.000 15.750.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 590x520 mm Khoét đá: 560x490 mm

-30%
32.500.000 22.750.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp 580x525 mm Khoét đá 560x490 mm

-30%
33.200.000 23.240.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt bếp 590 x 520 x 68mm Kích thước khoét đá 560 x 490 x 40mm

Call Now Button