Xem tất cả 16 kết quả

-20%
1.550.000 1.240.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxR(mm): 290x360x45 mm Công suất: 2200W

-23%
1.550.000 1.200.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxR(mm): 290x360x45 mm Công suất: 2200W

-25%
2.650.000 1.987.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxR(mm): 395x305x60 mm KT cắt đá DxR(mm): 370x280 mm

-15%
2.400.000 2.040.000

Bếp 1 lò nấu Kích thước mặt bếp: 310x380mm Kích thước mặt khoét: 290x360mm

1.750.000

Bếp 1 lò nấu Công suất: 2200W Kích thước bếp: 360x280mm

-20%
1.450.000 1.160.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxRxS(mm): 395x305x60 mm KT cắt đá DxR(mm): 370x280 mm

-20%
1.250.000 1.000.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxR(mm): 237x250x10 mm Công suất 2000W

-20%
1.400.000 1.120.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxR(mm): 290x370x20 mm Công suất: 2000W

2.550.000

Bếp 1 lò nấu KT sản phẩm DxRxS(mm): 395x305x60 mm KT cắt đá DxR(mm): 370x280 mm

1.590.000

Bếp 1 lò nấu Công suất: 2000W Kích thước bếp: 290x360mm

-15%
2.300.000 1.955.000

Bếp 1 lò từ Kích thước mặt bếp: 310mmx380mm Kích thước mặt khoét: 290mmx360mm

-30%
6.000.000 4.200.000

Bếp nhập khẩu nguyên chiếc Bếp 1 lò: 01 lò từ Kích thước khoét đá: 495x275mm

1.600.000

Bếp nhập khẩu nguyên chiếc Bếp 1 lò: 01 lò từ Kích thước mặt kính: 370x290x45mm

1.310.000

Bếp 1 lò nấu Công suất: 2000W Kích thước bếp: 310x380x40mm

1.600.000

Bếp 1 lò nấu Công suất: 1800W Kích thước: 300×380 mm

4.300.000

Bếp 1 lò nấu KT bếp: 300x380 mm Bếp nhẩu khẩu nguyên chiếc