Showing all 12 results

Bếp từ Koenic

-20%
29.990.000 23.990.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt kính: 730x430 mm Kích thước cắt đá: 700x400 mm

-20%
28.980.000 23.184.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt kính: 750x450 mm Kích thước cắt đá: 720x420 mm

-20%
28.980.000 23.184.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt kính: 610x550 mm Kích thước cắt đá: 570x500 mm

-20%
33.380.000 26.700.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 750x450 mm Kích thước cắt đá: 720x420 mm

-20%
23.590.000 18.870.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x430x70 mm Kích thước mặt khoét: 700x400 mm

-20%
19.590.000 15.670.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 600x400x85 mm Kích thước mặt khoét: 570x370 mm

2.590.000

Bếp 1 lò nấu Kích thước mặt bếp: 310x385x43 mm Kích thước mặt khoét: 290×360 mm

-20%
18.590.000 14.870.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 750x430x70 mm Kích thước cắt đá: 660x390 mm

-20%
9.990.000 7.990.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x430x70 mm Kích thước cắt đá : 705x405 mm

-20%
15.590.000 12.470.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420x70 mm Kích thước cắt đá : 685x390 mm

2.290.000

Bếp 1 lò nấu Kích thước: 310x385x43 mm Kích thước mặt khoét: 290×360 mm

-20%
19.890.000 15.910.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 600x520x87 mm Khoét đá: 560x490x87 mm

Call Now Button