Showing all 21 results

-15%
13.890.000 11.806.000

Kích thước mặt bếp: 730x420mm Kích thước khoét đá: 675x395mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
19.950.000 16.960.000

Kích thước (DxRxC): 750x450x60 mm Kích thước khoét đá: 685 x 385mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
25.890.000 22.006.000

Kích thước (DxRxC): 600x520x60 mm Kích thước khoét đá: 555 x 485 mm Bếp từ 3 lò nấu

-15%
23.890.000 20.306.000

Kích thước (DxRxC): 730x430 mm Kích thước khoét đá: 710x410 mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
24.990.000 21.240.000

Kích thước (DxRxC): 730x430 mm Kích thước khoét đá: 710x410 mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
14.590.000 12.400.000

Kích thước mặt bếp: 710x410 mm Kích thước khoét đá: 670x360 mm Bếp từ 2 lò nấu

1.650.000

Kích thước mặt bếp: 400x310 mm Kích thước khoét đá: 370x280 Bếp từ 1 lò nấu

1.350.000

Kích thước mặt bếp: 370x290mm Tổng công suất: 2000W Bếp từ 1 lò nấu

-5%
7.990.000 7.590.000

Kích thước bề mặt: 710x420 mm Kích thước khoét đá: 670x400 mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
7.290.000 6.196.000

Kích thước bề mặt: 710x420 mm Kích thước khoét đá: 670x400 mm Bếp từ 2 lò nấu

-10%
11.290.000 10.161.000

Kích thước mặt bếp: 730 X420mm Kích thước khoét đá: 675 x 395mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
15.390.000 13.080.000

Kích thước mặt bếp: 730x420mm Kích thước khoét đá: 685x385 Bếp từ 2 lò nấu

-15%
15.890.000 13.500.000

Kích thước mặt bếp: 730x420 mm Kích thước khoét đá: 685x385 mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
16.390.000 13.930.000

Kích thước bề mặt: 660x380 mm Kích thước khoét đá: 545x315 mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
19.850.000 16.965.000

Kích thước bề mặt: 770x450 mm Kích thước khoét đá: 720x420 mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
21.890.000 18.606.000

Kích thước mặt bếp: 730x430 mm Kích thước khoét đá: 685x385mm Bếp từ 2 lò nấu

-10%
22.390.000 20.151.000

Kích thước (DxRxC): 730x430x60 mm Kích thước khoét đá: 685 x 385mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
22.890.000 19.456.000

Kích thước (DxRxC): 750x450x60 mm Kích thước khoét đá: 685 x 385mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
21.890.000 18.606.000

Kích thước (DxRxC): 750x450x60 mm Kích thước khoét đá: 685 x 385mm Bếp từ 2 lò nấu

-15%
23.790.000 20.220.000

Kích thước (DxRxC): 750x450x60 mm Kích thước khoét đá: 710 x 410mm Bếp từ 3 lò nấu

-15%
25.890.000 22.006.000

Kích thước (DxRxC): 600x520x60 mm Kích thước khoét đá: 555 x 485 mm Bếp từ 3 lò nấu

Call Now Button