Showing all 11 results

-10%
10.500.000 9.500.000

Kích thước mặt bếp: 735 x 435 (mm) Kích thước khoét đá: 670 x 410 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-10%
17.300.000 15.535.000

Kích thước mặt bếp: 730 x 430 (mm) Kích thước khoét đá: 665 x 395 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-10%
18.500.000 16.675.000

Kích thước mặt bếp: 730x420 (mm) Kích thước khoét đá: 680 x 380 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-6%
17.800.000 16.650.000

Kích thước mặt bếp: 730x430 (mm) Kích thước khoét đá: 705 x 405 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-9%
19.100.000 17.380.000

Kích thước mặt bếp: 730x430 (mm) Kích thước khoét đá: 680x380 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-8%
22.800.000 20.900.000

Kích thước mặt bếp: 730x430 (mm) Kích thước khoét đá: 680x380 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-15%
19.500.000 16.650.000

Kích thước bếp: 750 x 450 x 60 (mm) Kích thước khoét lỗ: 685 x 390 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-15%
19.500.000 16.650.000

Kích thước bếp: 730 x 430 x 68 (mm) Kích thước khoét lỗ: 710 x 410 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-9%
22.500.000 20.475.000

Kích thước bếp: 720 x 430 x 50 (mm) Kích thước khoét lỗ: 665 x 375 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-9%
22.500.000 20.475.000

Kích thước bếp: 720 x 430 x 50 (mm) Kích thước khoét lỗ: 665 x 375 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

-9%
23.300.000 21.235.000

Kích thước mặt bếp: 730 x 430 (mm) Kích thước khoét đá: 705 x 405 (mm) Bếp cảm ứng từ 2 lò nấu

Call Now Button