Showing all 10 results

Bếp từ Napoliz

-30%
22.888.000 16.020.000

Kích thước 520x320 mm Khoét đá 480x290 mm Bếp domino 2 lò nấu

1.590.000

Bếp 1 lò nấu Kích thước: 350x280 mm Công suất: 2000W

-30%
4.990.000 3.495.000

Bếp 1 lò nấu Kích thước: 310x380 mm Khoét đá: 280x350 mm

-30%
10.990.000 7.690.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 736x416 mm Khoét đá: 680x390 mm

-30%
12.990.000 9.090.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 736x416 mm Khoét đá: 680x390 mm

-30%
19.990.000 13.990.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước 730x420 mm Khoét đá: 685x385 mm

-30%
22.990.000 16.090.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước 730x420 mm Khoét đá: 685x385 mm

-30%
21.888.000 15.320.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước 730x420 mm Khoét đá: 685x385 mm

-30%
22.990.000 16.090.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước bếp: 730 x 430 mm Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm

-30%
22.990.000 16.090.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước bếp: 585 x 515mm Kích thước khoét đá: 550 x 480 mm

Call Now Button