Showing all 5 results

Bếp từ 2 lò nấu Kích thước: 730x430 mm Kích thước lắp đặt: 680x400 mm.

Bếp từ 2 lò nấu Kích thước: 730x430 mm Kích thước lắp đặt: 680x400 mm.

-10%
5.690.000 5.120.000

Bếp từ 2 lò nấu Kích thước mặt kính: 750x430x95 mm Kích thước lắp đặt: 680x400 mm

-10%
15.900.000 14.310.000

Bếp từ 2 lò nấu Kích thước bếp: 735x475x135 mm Kích thước lắp đặt: 662x392 mm

-10%
2.700.000 2.430.000

Bếp từ 1 lò nấu Kích thước: 320x390 mm. Kích thước lắp đặt: 305x375 mm

Call Now Button