Showing all 7 results

-10%
8.999.000 8.099.000

Kích thước: 900mm Công suất hút: 800m3/h Công nghệ sản xuất: EU

-20%
18.999.000 15.199.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước mặt bếp: 590x520x60 mm Kích thước cắt đá: 560x490x56 mm

-10%
15.999.000 14.399.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước mặt bếp: 590x520x60 mm Kích thước cắt đá: 560x490x56 mm

-10%
12.999.000 11.699.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 700x430x82 mm Kích thước cắt đá: 670x400 mm

-10%
12.990.000 11.699.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 700x430x64 mm Kích thước cắt đá: 695x385 mm

-20%
8.990.000 7.199.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 700x430x82 mm Kích thước cắt đá: 670x400 mm

-20%
8.990.000 7.199.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 700x430x82 mm Kích thước cắt đá: 670x400 mm

Call Now Button