Showing 1–24 of 153 results

25.000.000

Công suất hút max: 834m3/h Kích thước: 900mm Hút mùi gắn tường

23.000.000

Công suất tối đa (m³ /h) 688 m³ /h Kích thước: 600mm Hút mùi áp tường

25.500.000

Công suất tối đa (m³ /h) 688 m³ /h Kích thước: 900mm Hút mùi áp tường

13.000.000

Dung tích: 20 Lít Kích thước: 382x594x317 mm Chất liệu Thép không gỉ

20.500.000

Chất liệu Thép không gỉ Kích thước: 45.4 x 59.5 x 50 cm Máy rửa bát bán âm

29.000.000

Dung tích 14 bộ bát đĩa Kích thước: 598 x 815 x 573 mm Máy rửa bát độc lập

23.000.000

Dung tích 14 bộ bát đĩa Kích thước: 81,5x59,8x57,3 cm Máy rửa bát độc lập

16.500.000

Chất liệu thép không rỉ Kích thước: 45,0x55,1x50,0 cm Máy rửa bát để bàn

16.200.000

Dung tích: 6 bộ bát đĩa Kích thước: 55.1x45x50 cm Máy rửa bát để bàn

27.027.000

Dung tích: 71 lít Kích thước(CxRxS): 595x594x548 mm Lắp đặt: 575–597x560mm – 568x550 mm

-36%
15.900.000 10.200.000

Dung tích: 72 lít Kích thước lò (CxRxS): 595x595x515 mmn Kích thước lắp đặt 575-597x560x550 mm

-6%
25.200.000 23.700.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

-6%
28.100.000 26.500.000

Máy rửa bát âm tủ Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

-4%
28.500.000 27.500.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

-6%
23.500.000 22.000.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

-4%
35.500.000 34.000.000

Máy rửa bát âm tủ Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 845 × 600 × 600 mm

-4%
35.500.000 34.000.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 13 bộ bát đĩa Kích thước 845 × 600 × 600 mm

-7%
29.500.000 27.500.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 845 x 600 x 600 (mm)

-7%
19.800.000 18.500.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 13 bộ bát đĩa Kích thước 60 x 84,5 x 60cm

-8%
26.000.000 24.000.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 845 x 600 x 600 (mm)

-5%
21.500.000 20.500.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 14 bộ bát đĩa Kích thước 845 × 600 × 600 mm

-8%
18.500.000 17.000.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 13 bộ bát đĩa Kích thước 845 x 600 x 600 (mm)

-9%
16.300.000 14.800.000

Máy rửa bát độc lập Dung tích: 13 bộ bát đĩa Kích thước 845 x 600 x 600 (mm)

-4%
34.500.000 33.000.000

Máy rửa bát âm tủ Dung tích: 13 bộ bát đĩa Kích thước 815 x 598 x 573 (mm)

Call Now Button