Hiển thị 73–90 trong 92 kết quả

-10%
9.119.000 8.210.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 3 hố Kích thước bề mặt: 1400x500mm

-10%
9.999.000 8.999.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 3 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 1400x500mm

-10%
8.789.000 7.910.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 1160x500mm

-10%
7.799.000 7.020.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 860x500mm

-10%
24.189.000 21.770.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 970x510mm

-10%
29.249.000 26.325.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 1 hố Kích thước bề mặt: 950x520mm

-10%
9.999.000 8.999.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 740x500mm

-10%
6.699.000 6.030.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 1 hố Kích thước bề mặt: 540x440mm

-10%
9.009.000 8.108.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 800x500mm

11.649.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 1160x500mm

-10%
9.229.000 8.305.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 860x500mm

-10%
7.359.000 6.620.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 1 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 860x500mm

-10%
2.739.000 2.465.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 1 hố Kích thước bề mặt: 465x485mm

-10%
3.619.000 3.257.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 1 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 830x445mm

4.719.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 828x485 mm

5.819.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 1160x500mm

-10%
16.269.000 14.640.000

Chất liệu: Hỗn hợp đá thạch anh Loại chậu: 2 hố, có bàn Kích thước bề mặt: 1160x500mm

-10%
5.049.000 4.544.000

Chất liệu: Thép không gỉ AISI 304 Loại chậu: 2 hố Kích thước bề mặt: 790x500mm