Showing all 14 results

45.000.000

Dung tích 13 bộ bát đĩa Kích thước: 600x(820-880)x570 mm Máy rửa bát độc lập

17.900.000

Dung tích 13 bộ bát đĩa Kích thước: 600x850x625mm Máy rửa bát độc lập

20.500.000

Dung tích 13 bộ bát đĩa Kích thước: 600x850x625 mm Máy rửa bát độc lập

20.000.000

Dung tích 13 bộ bát đĩa Kích thước: 596x818x555mm Máy rửa bát độc lập

9.500.000

Dung tích 8 bộ bát đĩa Kích thước: 550x590x500 mm Máy rửa bát độc lập

2.590.000

Bếp 1 lò nấu Công suất: 2000W Mặt kính Ceramic

2.290.000

Bếp 1 lò nấu Loại: Đặt trên bàn Công suất: 2kW

1.090.000

Bếp 1 lò nấu Công suất tối đa: 2000W Kích thước: 345 x 290 mm

1.090.000

Bếp 1 lò nấu Công suất tối đa: 2000W Kích thước: 345 x 280 x 59mm

17.490.000

Bếp 4 lò nấu Công suất tối đa: 7400W Kích thước bề mặt: 610x515 mm

22.900.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước bếp: 610 x 515mm Kích thước khoét đá: 560 x 490mm

15.900.000

Bếp 2 lò nấu Công suất: 3000W Kích thước bếp: 700x400 mm

25.200.000

Bếp 3 lò nấu Công suất: 7400W Kích thước khoét đá : 560x490 mm

15.900.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước mặt bếp: 700x420x50 mm Kích thước cắt đá: 680x400x50 mm

Call Now Button