Hiển thị 1–24 trong 38 kết quả

-30%
3.580.000 2.505.000

Kích thước: 600mm Công suất hút: 750m3/h Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển

-30%
3.680.000 2.575.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 750m3/h Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển

-30%
3.880.000 2.715.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 750m3/h Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển

-30%
3.880.000 2.715.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 750m3/h Kiểu dáng: Hút mùi cổ điển

-30%
6.880.000 4.820.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-31%
7.080.000 4.920.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
7.680.000 5.380.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
7.880.000 5.480.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
22.890.000 16.023.000

Kích thước: 680mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi độc lập

-30%
15.180.000 10.625.000

Kích thước: 900mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi độc lập

-30%
8.780.000 6.145.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
8.980.000 6.285.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
4.280.000 2.990.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 750m3/h Kiểu dáng: Hút mùi âm tủ

-30%
5.880.000 4.110.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 950 m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
5.880.000 4.115.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
21.780.000 15.245.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi gắn tường

-30%
16.790.000 11.750.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi gắn tường

-30%
18.780.000 13.140.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi gắn tường

-30%
6.080.000 4.260.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
6.080.000 4.255.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000 m3/h Kiểu dáng: Hút mùi kính cong

-30%
21.980.000 15.385.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi gắn tường

-30%
16.990.000 11.890.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi gắn tường

-30%
18.980.000 13.280.000

Kích thước: 900 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi gắn tường

-30%
12.580.000 8.806.000

Kích thước: 700 mm Công suất hút: 1000m3/h Kiểu dáng: Hút mùi độc lập