Showing 1–24 of 37 results

Máy hút mùi Faster

-30%
3.800.000 2.660.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 650m3/h Kiểu máy hút mùi âm tủ

-30%
18.500.000 12.950.000

Kích thước: 900mm Chất liệu: Inox – kính Máy hút mùi kính cong

-20%
4.320.000

Kích thước: 700/900x500x500-1000mm Công suất động cơ: 170W Điều khiển: phím cơ

-30%
2.380.000

Kích thước: 600/700mm Công suất động cơ: 2x95W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
2.380.000

Kích thước: 600/700mm Công suất động cơ: 2x95W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
2.275.000

Kích thước: 600/700mm Công suất động cơ: 2x95W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
2.205.000

Kích thước: 600/700mm Công suất động cơ: 2x95W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
3.050.000 2.135.000

Kích thước: 700mm Công suất động cơ: 2x80W Điều khiển: phím nhấn 3 tốc độ

-30%
3.150.000 2.205.000

Kích thước: 700mm Công suất động cơ: 2x80W Điều khiển: phím nhấn 3 tốc độ

-30%
2.450.000

Kích thước: 600/700mm Công suất động cơ: 2x100W Điều khiển: Kéo ra hút, đẩy vào đóng 2 tốc độ

-30%
2.660.000

Kích thước: 600/700mm Công suất động cơ: 130W Điều khiển: Cảm ứng

-10%
4.200.000 3.780.000

Kích thước: 720mm Công suất động cơ: 130W Điều khiển: Phím 3 tốc độ

-31%
3.710.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
4.130.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
4.340.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-33%
4.130.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Phím nhấn 3 tốc độ

-30%
4.060.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 3 tốc độ

-30%
5.880.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 4 tốc độ

-30%
5.740.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 4 tốc độ

-10%
7.920.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 3 tốc độ

-30%
6.650.000

Kích thước: 700/900mm Công suất động cơ: 198W Điều khiển: Cảm ứng 3 tốc độ

-32%
8.690.000

Kích thước: 700/900 Công suất động cơ: 170W Điều khiển: Cảm ứng, điều khiển từ xa

-30%
5.740.000

Kích thước: 600/700 Công suất động cơ: 170W Điều khiển: Cảm ứng

-30%
5.740.000

Kích thước: 600/700 Công suất động cơ: 170W Điều khiển: Cảm ứng

Call Now Button