Showing all 11 results

Máy hút mùi Feuer

-30%
4.600.000 3.220.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 600x470x160mm

-30%
11.800.000 8.260.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(548-1000)x500mm

-30%
8.900.000 6.230.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
8.900.000 6.230.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
8.850.000 6.195.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
9.000.000 6.300.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
8.950.000 6.265.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
9.980.000 6.986.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
9.850.000 6.895.000

Màu sắc: bạc Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

-30%
10.980.000 7.686.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 900x(570-1000)x500mm

-30%
10.850.000 7.595.000

Màu sắc: đen Công suất hút: 1450m3/h Kích thước: 700x(570-1000)x500mm

Call Now Button