Showing all 9 results

-5%
1.700.000 1.620.000

Chất liệu: inox Loại chậu: 2 hố Kích thước: 780x430mm

-10%
1.800.000 1.620.000

Chất liệu: inox Loại chậu: 2 hố Kích thước: 810x430x210mm

-10%
4.000.000 3.600.000

Chất liệu: inox 304 Loại chậu: 2 hố, 1 bàn, có giá cài dao Kích thước: 920x440x210mm

-10%
3.800.000 3.420.000

Chất liệu: inox 304 Loại chậu: 2 hố, 1 bàn, có giá cài dao Kích thước: 920x440x210mm

-10%
4.000.000 3.600.000

Chất liệu: inox phủ nano bạc chống khuẩn Loại chậu: 2 hố Kích thước: 820x450x228mm

-6%
4.000.000 3.780.000

Chất liệu: inox phủ nano bạc chống khuẩn Loại chậu: 2 hố Kích thước: 820x450x228mm

-10%
5.600.000 5.040.000

Chất liệu: inox phủ nano bạc chống khuẩn Loại chậu: 2 hố 1 bàn Kích thước: 1100x460x220mm

-10%
5.600.000 5.040.000

Chất liệu: inox phủ nano bạc chống khuẩn Loại chậu: 2 hố 1 bàn Kích thước: 1100x460x220mm

-16%
8.000.000 6.750.000

Chất liệu: inox 304 Loại chậu: 2 hố 1 bàn Kích thước: 1160x500x220mm

Call Now Button