Hiển thị 1–24 trong 41 kết quả

-20%
13.500.000 10.800.000

Kích thước: 900x520 mm Chất liệu: Inox 300/Gass Máy hút mùi gắn tường

Kích thước: 700x560x550 mm Chất liệu: Inox kính Máy hút mùi kính cong

-15%
3.150.000 2.680.000

Kích thước: 600 mm Chất liệu: Inox Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.050.000 2.745.000

Kích thước: 600 mm Chất liệu: men đen - chống vân tay Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.150.000 2.835.000

Kích thước: 600 mm Chất liệu: Inox toàn phần Máy hút mùi cổ điển

-15%
3.250.000 2.760.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.150.000 2.835.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: men đen - chống vân tay Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.390.000 3.050.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox toàn phần Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.390.000 3.050.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox toàn phần Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.190.000 2.870.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: men đen - chống vân tay Máy hút mùi cổ điển

-10%
3.350.000 3.015.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: inox men trắng Máy hút mùi âm tủ

-15%
12.790.000 10.870.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

-15%
11.790.000 10.020.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

15.690.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

14.690.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

12.690.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi độc lập

-15%
12.890.000 10.900.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

-15%
13.690.000 11.600.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

12.790.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

11.790.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

11.790.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

11.690.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi gắn tường

4.950.000

Kích thước: 700 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi kính cong

5.150.000

Kích thước: 900 mm Chất liệu: Inox - kính Máy hút mùi kính cong