Hiển thị một kết quả duy nhất

-20%
6.850.000 5.480.000

Bếp 1 lò nấu Kích thước: 510×300×135 mm Kích thước khoét đá: 485x265 mm

-26%
17.500.000 12.990.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420 mm Khoét đá: 690x390 mm

-25%
9.750.000 7.310.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420 mm Khoét đá: 690x390 mm

-20%
20.850.000 16.680.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 590x590 mm Kích thước khoét đá: 570x570 mm

-25%
11.500.000 8.625.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x430 mm Khoét đá: 700x330 mm

-15%
13.500.000 11.470.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 600x520 mm Khoét đá: 570x490 mm

-25%
14.500.000 10.870.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 780x350 mm Khoét đá: 750x330 mm

-25%
14.500.000 10.870.000

Bếp 4 lò nấu Kích thước: 600x520 mm Khoét đá: 570x490 mm

-20%
14.900.000 11.920.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 715x430 mm Khoét đá: 695x410 mm

-20%
14.900.000 11.920.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 715x430 mm Khoét đá: 695x410 mm

-20%
17.800.000 14.240.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 715x430 mm Khoét đá: 695x410 mm

-20%
17.800.000 14.240.000

Bếp 3 lò nấu Kích thước: 715x430 mm Khoét đá: 695x410 mm

2.150.000

Bếp 1 lò nấu Công suất: 2000w Chất liệu/ màu sắc: CERAMIC

-55%
16.500.000 7.500.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420 mm Kích thước khoét đá: 690x390 mm

-25%
10.250.000 7.690.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 730x420 mm Khoét đá: 690x390 mm

-48%
14.450.000 7.500.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 690x420 mm Kích thước khoét đá: 660x390 mm

-20%
14.500.000 11.600.000

Bếp 2 lò nấu Kích thước: 715x430 mm Khoét đá: 695x410 mm