Showing 1–24 of 75 results

Phụ kiện Eurokit

9.700.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 6 tầng 12 rổ Công nghệ sản xuất: EU

8.000.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 4 tầng 8 rổ Công nghệ sản xuất: EU

10.500.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 6 tầng 12 rổ nan vuông Công nghệ sản xuất: EU

7.000.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 6 tầng 12 rổ cánh dẹt Công nghệ sản xuất: EU

9.500.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 6 tầng 12 rổ cánh dẹt Công nghệ sản xuất: EU

12.500.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 6 tầng 12 rổ cánh dẹt Công nghệ sản xuất: EU

12.000.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 4 tầng 8 rổ Công nghệ sản xuất: EU

12.500.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 6 tầng 12 rổ Công nghệ sản xuất: EU

16.000.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Cánh mở 2 bên 6 tầng 36 rổ Công nghệ sản xuất: EU

9.500.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ cánh mở 6 tầng 12 rổ Công nghệ sản xuất: EU

8.700.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ cánh mở 6 tầng 12 rổ Công nghệ sản xuất: EU

5.200.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 2 tầng 4 rổ Công nghệ sản xuất: EU

5.600.000

Chất liệu kệ: Inox 304 Tủ 2 tầng 4 rổ Công nghệ sản xuất: EU

-20%
11.250.000 9.000.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 665x280x600 mm Công nghệ sản xuất: EU

-20%
11.500.000 9.200.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 765x280x600 mm Công nghệ sản xuất: EU

-20%
11.500.000 9.200.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 865x280x600 mm Công nghệ sản xuất: EU

-20%
7.500.000 6.000.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 665x280x600 mm Công nghệ sản xuất: EU

-33%
7.750.000 5.200.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 765x280x600 mm Công nghệ sản xuất: EU

-20%
7.900.000 6.320.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 865x280x600 mm Công nghệ sản xuất: EU

1.050.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước đa dạng Công nghệ sản xuất: EU

1.630.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước đa dạng Công nghệ sản xuất: EU

2.200.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước đa dạng Công nghệ sản xuất: EU

3.200.000

Chất liệu: Inox 304 Kích thước đa dạng Công nghệ sản xuất: EU

-20%
1.800.000 1.440.000

Chất liệu: Kim loại mạ cao cấp Kích thước: 620x350x600 mm Chịu được tải trọng cao

Call Now Button