Showing 1–24 of 74 results

Phụ kiện Grob

-20%
6.200.000 4.960.000

Tủ đồ khô inox dạng hộp Kích thước: 564x500x(600-750)mm Chất liệu: Inox bóng

-20%
5.500.000 4.400.000

Tủ đồ khô inox dạng hộp Kích thước: 414x500x(600-750)mm Chất liệu: Inox bóng

-20%
5.800.000 4.640.000

Tủ đồ khô inox dạng hộp Kích thước: 564x500x(600-750)mm Chất liệu: Inox mờ

-20%
5.000.000 4.000.000

Tủ đồ khô inox dạng hộp Kích thước: 414x500x(600-750)mm Chất liệu: Inox mờ

-20%
2.450.000 1.960.000

Đơn vị tính: 1 tầng Kích thước: 764x446x181mm Chất liệu: Inox mờ

-20%
4.200.000 3.360.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 335x460x410 mm Chất liệu: Inox mờ

-20%
2.800.000 2.240.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 335x460x410 mm Chất liệu: Inox mờ

-20%
1.650.000 1.320.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 198x469x427 mm Chất liệu: Inox mờ

-20%
3.175.000 2.540.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 160x480x532 mm Chất liệu inox mờ

-20%
2.800.000 2.240.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 198x469x427 mm Chất liệu inox mờ

-20%
3.800.000 3.040.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 265x488x532 mm Chất liệu inox bóng cao cấp

-20%
3.500.000 2.800.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x455 mm Chất liệu inox bóng cao cấp

-20%
2.200.000 1.760.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x455 mm Chất liệu inox bóng cao cấp

-20%
2.800.000 2.240.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x455 mm Chất liệu inox mờ cao cấp

-20%
2.800.000 2.240.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x476 mm Chất liệu inox mờ cao cấp

-20%
2.500.000 2.000.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x476 mm Chất liệu inox bóng cao cấp

-20%
2.200.000 1.760.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x476 mm Chất liệu inox mờ cao cấp

-20%
2.200.000 1.760.000

Đơn vị tính: 1 bộ Kích thước: 165x465x476 mm Chất liệu inox mờ cao cấp

-20%
2.625.000 2.100.000

Mã sản phẩm: CR304-91 Kích thước: 865x465x190 mm Chất liệu inox mờ tròn cao cấp

-20%
2.525.000 2.020.000

Mã sản phẩm: CR304-81 Kích thước: 765x465x190 mm Chất liệu inox mờ tròn cao cấp

-20%
2.525.000 2.020.000

Mã sản phẩm: CR304-75 Kích thước: 715x465x190 mm Chất liệu inox mờ tròn cao cấp

-20%
2.445.000 1.956.000

Mã sản phẩm: CR304-71 Kích thước: 665x465x190 mm Chất liệu inox mờ tròn cao cấp

-20%
2.360.000 1.888.000

Mã sản phẩm: CR304-61 Kích thước: 565x465x190 mm Chất liệu inox mờ tròn cao cấp

-20%
2.360.000 1.888.000

Mã sản phẩm: CR-91 Kích thước: 865x465x190 mm Chất liệu inox bóng-vuông cao cấp

Call Now Button