Showing 1–24 of 50 results

-13%
4.830.000 4.200.000

Chậu rửa bát 2 hố Chất liệu: Inox 304 dày 1.2mm Chậu rửa nhà bếp cao cấp

4.260.000

Số lõi lọc của máy: 5 lõi Công suất lọc nước >10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

4.380.000

Số lõi lọc của máy: 6 lõi Công suất lọc nước >10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

4.500.000

Số lõi lọc của máy: 7 lõi Công suất lọc nước >10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

4.680.000

Số lõi lọc của máy: 8 lõi Công suất lọc nước >10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

5.160.000

Số lõi lọc của máy: 9 lõi Công suất lọc nước >10 lít/giờ Máy lọc nước cao cấp

4.000.000

Số lõi lọc của máy: 5 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.120.000

Số lõi lọc của máy: 6 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.240.000

Số lõi lọc của máy: 7 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.600.000

Số lõi lọc của máy: 8 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.960.000

Số lõi lọc của máy: 9 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.760.000

Số lõi lọc của máy: 5 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.880.000

Số lõi lọc của máy: 6 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.950.000

Số lõi lọc của máy: 7 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

5.360.000

Số lõi lọc của máy: 8 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

5.720.000

Số lõi lọc của máy: 9 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.640.000

Số lõi lọc của máy:5 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.760.000

Số lõi lọc của máy: 6 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.880.000

Số lõi lọc của máy: 7 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

5.240.000

Số lõi lọc của máy: 8 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.810.000

Số lõi lọc của máy: 9 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.810.000

Số lõi lọc của máy: 5 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

4.930.000

Số lõi lọc của máy: 6 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

5.000.000

Số lõi lọc của máy: 7 lõi Công suất lọc: 240L/ngày Máy lọc nước cao cấp

Call Now Button