Showing 1–24 of 37 results

-36%
15.900.000 10.200.000

Dung tích: 72 lít Kích thước lò (CxRxS): 595x595x515 mmn Kích thước lắp đặt 575-597x560x550 mm

-7%
14.880.000 13.900.000

Dung tích: 66 lít Kích thước(CxRxS): 595x594x548 mm Lắp đặt: 575–597x560mm–568x550 mm

-9%
16.500.000 15.000.000

Dung tích: 66 lít Kích thước(CxRxS): 595x594x548 mm Lắp đặt: 560-568x585mm– 595x550 mm

-25%
3.890.000 2.915.000

Máy hút mùi cổ điển Chất liệu sơn inox Kích thước: 700x470x130 mm

-25%
3.890.000 2.915.000

Máy hút mùi cổ điển Chất liệu sơn inox Kích thước: 700x470x130 mm

-25%
3.890.000 2.915.000

Máy hút mùi cổ điển Chất liệu sơn inox Kích thước: 700x470x130 mm

-25%
3.890.000 2.915.000

Máy hút mùi cổ điển Chất liệu sơn inox Kích thước: 700x470x130 mm

-25%
6.790.000 5.090.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 700x500x500-790 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
6.990.000 5.242.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 900x500x500-790 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
6.390.000 4.790.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 700x500x500-790 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
6.590.000 4.940.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 900x500x500-790 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
7.690.000 5.760.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 700x500x500-790 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
7.890.000 5.915.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 900x500x500-790 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
7.390.000 5.540.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 700x500x620-915 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
7.590.000 5.690.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 900x500x620-915 mm Chất liệu: Inox - kính

-24%
8.990.000 6.790.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 900x450x850-1250 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
8.790.000 6.590.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 700x450x850-1250 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
12.890.000 9.660.000

Máy hút mùi kính cong Kích thước: 900x650x500-975 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
12.890.000 9.660.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 700x450x850-1250 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
13.890.000 10.410.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 900x450x850-1250 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
12.890.000 9.660.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 700x450x850-1250 mm Chất liệu: Inox - kính

-25%
13.890.000 10.410.000

Máy hút mùi gắn tường Kích thước: 900x450x850-1250 mm Chất liệu: Inox - kính

-36%
25.800.000 16.500.000

Máy rửa độc lập Dung tích: 12 bộ bát đĩa Kích thước 845x600x600 mm

-35%
23.800.000 15.500.000

Máy rửa độc lập Dung tích: 12 bộ bát đĩa Kích thước 845x600x600 mm

Call Now Button