Hiển thị 241–264 trong 384 kết quả

-10%
36.300.000 32.670.000

Màu sắc: Kính, polyme trắng Công suất hút: 600m3/h Kích thước: W900xH560mm

-10%
44.000.000 39.600.000

Màu sắc: Inox, kính trắng Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W1000xD650xH214mm

-10%
33.000.000 29.700.000

Màu sắc: Inox, inox sơn đen Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD500xH186mm

-10%
11.550.000 10.390.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 700m3/h Kích thước: W700xD500xH(630-1210)mm

-10%
12.100.000 10.890.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 700m3/h Kích thước: W700xD500xH(635-1215)mm

-10%
39.500.000 35.550.000

Màu sắc: Inox, sơn đen Công suất hút: 500m3/h Kích thước: Ø655xH1250mm

-10%
3.750.000 3.375.000

Màu sắc: inox Công suất hút: 350m3/h Kích thước: W700xD480xH85mm

-10%
3.450.000 3.105.000

Màu sắc: sơn đen Công suất hút: 350m3/h Kích thước: W700xD480xH85mm

-10%
3.450.000 3.105.000

Màu sắc: sơn trắng Công suất hút: 350m3/h Kích thước: W700xD480xH85mm

-10%
4.257.000

Màu sắc: inox Công suất hút: 750m3/h Kích thước: W600/700/900xD300xH280mm

-10%
6.270.000 5.640.000

Màu sắc: inox, kính đen Công suất hút: 550m3/h Kích thước: W700xD309xH180mm

-10%
6.270.000 5.640.000

Màu sắc: inox, kính trắng Công suất hút: 550m3/h Kích thước: W700xD309xH180mm

-10%
4.950.000 4.455.000

Màu sắc: inox Công suất hút: 450m3/h Kích thước: W700xD500xH135mm

-10%
4.356.000

Màu sắc: inox, sơn đen Công suất hút: 500m3/h Kích thước: W600/700/900xD500xH150mm

-10%
4.290.000 3.860.000

Màu sắc: inox Công suất hút: 500m3/h Kích thước: W700xD500xH150mm

-5%
4.070.000 3.860.000

Màu sắc: sơn đen Công suất hút: 500m3/h Kích thước: W700xD500xH150mm

-10%
10.230.000 9.207.000

Màu sắc: inox Công suất hút: 750m3/h Kích thước: W750xD284xH367mm

-10%
19.250.000 17.325.000

Màu sắc: inox, kính đen Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD465xH(835-1215)mm

-10%
31.500.000 28.350.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD700xHmax1230mm

-11%
5.544.000

Màu sắc: inox, kính đen Công suất hút: 500m3/h Kích thước: W600/700/900xD305xH180mm

-10%
4.356.000

Màu sắc: inox, kính đen Công suất hút: 500m3/h Kích thước: W600/700/900xD300xH180mm

-10%
23.900.000 21.510.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD450xHmax1150mm

-10%
27.800.000 25.020.000

Màu sắc: inox, kính Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W900xD466xH1261mm

-10%
26.500.000 23.850.000

Màu sắc: inox, kính trắng Công suất hút: 850m3/h Kích thước: W800xD413xH1205mm