Hiển thị 337–360 trong 384 kết quả

-30%
5.800.000 4.060.000

Kích thước: 900mm Công suất hút: 800 m³/h Kiểu dáng: Kính cong

-20%
2.700.000 2.160.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-20%
2.800.000 2.240.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-20%
3.950.000 3.160.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-32%
3.950.000 2.690.000

Kích thước: 600mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: tum gắn tường

-20%
6.650.000 5.320.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: Tum kính (treo áp tường)

-20%
6.000.000 4.830.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: Kính cong

-25%
6.600.000 4.950.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: kính cong

-20%
6.850.000 5.480.000

Kích thước: 900mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: Tum kính (treo áp tường)

-30%
7.100.000 4.970.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: Kính cong

-25%
10.500.000 7.875.000

Kích thước: 900mm Công xuất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: gắn tường

-30%
7.200.000 5.040.000

Kích thước: 900mm Công suất hút: 1000 m³/h Kiểu dáng: Độc lập

-30%
3.100.000 2.170.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-30%
3.300.000 2.310.000

Kích thước: 600mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-30%
3.200.000 2.240.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-30%
3.400.000 2.380.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 450 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-25%
2.950.000 2.210.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 500 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-25%
2.950.000 2.210.000

Kích thước: 700mm Công suất hút: 500 m³/h Kiểu dáng: cổ điển

-10%
6.039.000 5.435.000

Kích thước: 900/600mm 03 mức công suất hút Điều khiển nút bấm

-10%
5.435.000

Kích thước: 900/600mm 03 mức công suất hút Điều khiển nút bấm

-10%
40.249.000 36.224.000

Kích thước: 400mm 03 mức công suất hút Điều khiển cảm ứng

-10%
7.689.000 6.920.000

Kích thước: 600mm 02 mức công suất hút Điều khiển bằng điện tử

-10%
7.689.000 6.920.000

Kích thước: 600mm 02 mức công suất hút Điều khiển bằng điện tử

-10%
5.535.000

Kích thước: 600/700/900mm 03 mức công suất hút Điều khiển bằng nút nhấn